Results Class X 2018

photo

YASHIKA AHUJA

FIRST RANK

photo

URVASHI JOON

SECOND RANK

photo

HIMANSHU CHITTORA

THIRD RANK

S. NO. NAME OF STUDENTS Percentage
01 YASHIKA AHUJA 98.8%
02 URVASHI JOON 98%
03 HIMANSHU CHITTORA 97.2%
04 AMRITPAL SINGH, SALONI 96.6%
05 ROHAN KHURANA 95.4%
06 SARRAJ BANSAL 95.2%
07 KOMAL, SAKSHI SINGH 95%
08 ROHAN PRATAP SINGH 94.2%
09 POONAM KUMARI 93.8%
10 ISHA GURAWALIA 93.6%
11 SANDHYA RANI DASH 93.4%
12 NITISH YADAV 93.2%
13 VINIT 92.6%
14 SAHIL BANSHAL 92%
15 NIKHIL TANWAR, SAKSHI TONGER 91.4%
16 BHAWANA 90.6%
17 MOHIT KUMAR SINGH 90.6%
18 TISHA, RIYA 90.4%
19 AMAN RAJPUT 90.2%
20 DHIRENDRA RAJPUT 90%

Subject WiseToppers

S. NO. Subject Highest Marks Student Name
1 SOCIAL SCIENCE 100 YASHIKA AHUJA
ROHAN KHURANA
BHAWANA
SUHANI SHARMA
2 SANSKRIT 100 YASHIKA AHUJA
URVASHI JOON
SALONI
SANDHYA RANI DASH
3 FIT 100 TISHA
HARSHIT AGNIHOTRI
AAYUSH BANSAL
TANISHK SAINI
POONAM KUMARI
4 MATHEMATICS 99 SALONI
5 SCIENCE 99 YASHIKA AHUJA
6 ENGLISH 98 YASHIKA AHUJA
7 HINDI 98 AMRITPAL SINGH